BEHYP s.r.o., bezpečnost a hygiena práce, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava-Zábřeh, tel.: 603 180 583, email: info@behyp.cz

Oprávnění k činnostem a auditům BOZP, PO, QMS, EMS a SMBOZP

Odborná způsobilost v BOZP

Činnost bezpečnostního technika vykonává odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kde odborná způsobilost je osvědčena podle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky BOZP, ve znění pozdějších předpisů.

Odborná způsobilost v PO

Činnost požárního technika vykonává technik požární ochrany v oblasti požární ochrany, kde odborná způsobilost je osvědčena podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Certifikace BOZP

Firma získala v roce 2003 na základě certifikačních zkoušek akreditovaný certifikát odborné způsobilosti v oboru bezpečnosti práce vydaný akreditovaným certifikačním orgánem podle požadavků ČSN EN ISO/IEC 17024. Certifikát je zárukou především kvality celé činnosti bezpečnostního technika a tedy i zárukou kvalitní práce pro Vaši firmu.

Auditor systému bezpečnosti práce dle mezinárodních standardů SMBOZP

V rámci spolupráce jsme pro Vás odborně připraveni provést ve Vaši firmě BEZPEČNOSTNÍ AUDIT SMBOZP. Jedná se o audit první stranou. Zavedení systému BOZP (SMBOZP) dle normy ISO 45001:2018 (ČSN ISO 45001:2018) je uznáván ve všech zemích.

Tento systém SMBOZP dle ISO 45001:2018 (ČSN ISO 45001:2018) je možno certifikovat nezávislým certifikačním akreditovaným orgánem. Certifikát ověření SMBOZP dle požadavků ISO 45001:2018 (ČSN ISO 45001:2018) pro organizaci je uznávaným platným mezinárodním standardem.

Auditor systému kvality QMS

V rámci spolupráce jsme též odborně připraveni provést ve Vaši firmě AUDIT QMS systém řízení kvality. Jedná se o audit první stranou. Česká republika je již několik let členem EU a po vstupu do EU je pro české firmy v rámci tlaku konkurence a z důvodu obhájení své pozice na evropském či světovém trhu bezpodmínečně nutné zavést, udržovat a neustále zlepšovat systém řízení kvality (QMS), minimálně dle mezinárodní normy EN ISO 9001:2008 (ČSN EN ISO 9001:2009) a její novely EN ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016).

Mezinárodní norma EN ISO 9001:2015 stanovuje jednoznačně shodné požadavky na systém kvality ve všech zemích EU i v ostatních zemích světa.

Auditor systému životního prostředí EMS

V rámci spolupráce jsme rovněž odborně připraveni provést ve Vaši firmě AUDIT EMS systému Environmentálního managementu. Jedná se o audit první stranou. Vzhledem k tomu, že Česká republika je již několik let členem EU, firmy stále častěji musí obhajovat své pozice na evropském či světovém trhu, a proto zavádějí, udržují a neustále zlepšují Environmentální systém - životního prostředí (EMS), minimálně dle mezinárodní normy EN ISO 14001:2004 (ČSN EN ISO 14001:2005) a její novely EN ISO 14001:2015 (ČSN EN ISO 14001:2016).

Mezinárodní norma EN ISO 14001:2015 stanovuje jednoznačně shodné požadavky na systém Environmentálního managementu ve všech zemích EU i v ostatních zemích světa.

Certifikát MBA

Certifikát MBA Basics

Karel Jařabáč je též držitelem velmi prestižního mezinárodně uznávaného certifikátu MBA Basics, vystaveného Business School Nederland (BSN) a TC Business School.  Ten je zárukou přehledu o všech základních oblastech profesionálního managementu   a jejich provázanosti s orientací na praxi a především na týmovou práci.

Umíme tedy používat týmovou práci, což vyžaduje interpersonální dovednosti. Fungující tým může být poté skutečně mocným nástrojem k lepším pracovním výsledkům. Víme, že každý problém má více řešení a ne vždy ve všech situacích je dobré používat „osvědčená řešení“ z minulosti.

Publikační činnost v oblasti bezpečnosti práce

Kniha o bezpečnosti práce

Nabízíme Vám nově vydanou praktickou a odbornou publikaci o bezpečnosti práce s názvem „Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe”.

Cílem knižní odborné publikace je popsat práci, činnosti, úkoly a základní povinnosti odborně způsobilé osoby pro úkoly v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Více informací.

Chcete vědět více? Kontaktujte nás.

Osvědčení BOZP

Osvědčení BOZP
Zvětšit

Osvědčení SMBOZP

Osvědčení auditora SMBOZP
Zvětšit

Osvědčení QMS

Osvědčení auditor QMS
Zvětšit

Osvědčení EMS

Osvědčení auditor EMS
Zvětšit

Odborná způsobilost v PO

Osvědčení PO
Zvětšit

Certifikát BOZP

Certifikát BOZP
Zvětšit


| Nahoru ↑