BEHYP s.r.o., bezpečnost a hygiena práce, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava-Zábřeh, tel.: 603 180 583, email: info@behyp.cz

Osvědčení EMS

Osvědčení auditora EMS

Víte, že…

  • je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům vstupní a periodické školení (1x ročně) o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

Odborná způsobilost

Naši partneři


| Nahoru ↑