BEHYP s.r.o., bezpečnost a hygiena práce, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava-Zábřeh, tel.: 603 180 583, email: info@behyp.cz

Provádíme tyto činnosti v oblasti bezpečnosti práce (BOZP)

  • ŠKOLENÍ bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • AUDITY systému bezpečnosti práce dle mezinárodních standardů
  • PRACOVNÍ RIZIKA, vyhledávání a hodnocení
  • RIZIKOVÉ FAKTORY, kategorizace prací
  • VNITŘNÍ SMĚRNICE, předpisy a pokyny bezpečnosti práce
  • PRACOVNÍ ÚRAZY, metodická pomoc při jejich objasnění a odškodnění
  • DOHLED A DOZOR v oblastni bezpečnosti práce
  • PROVOZNÍ DOKUMENTACE bezpečnosti práce dle aktuálních předpisů
  • PORADENSTVÍ A KONZULTACE s profesionálním přístupem

Místem, kde všechny služby nabízíme je Ostrava a celý Moravskoslezský kraj. Dalším významným městem, kde firma na trhu působí, je hlavní město Praha.

Naše odborné publikace

Kniha o bezpečnosti práce

Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe

Cílem knižní odborné publikace je popsat práci, činnosti, úkoly a základní povinnosti odborně způsobilé osoby pro úkoly v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Autor zde uvádí praktické poznatky a informace o bezpečnosti a hygieně práce, které často někteří vedoucí zaměstnanci i zaměstnanci stále nepovažují za součást svých pracovních povinností a naznačují, že jde o nutné zlo. Tato publikace je určena především pro začínající bezpečností techniky a statutární zástupce firem.

Autor: Karel Jařabáč

Kniha o bezpečnosti práce

Management v souvislostech

Kniha „Management v souvislostech“ otevírá cestu k bližšímu poznání procesu managementu. Opírá se o získané teoretické znalosti a praktické zkušenosti, které jsou pro oblasti managementu relevantní a klíčové. Přirozeně tak aplikuje poznatky z praxe.
Kniha se také zabývá systémy managementu včetně bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.

Autor: Kartel Jařabáč a Rudolf Hauzer

Chcete vědět více? Kontaktujte nás.

Reference

Vážený pane Jařabáči, tímto chci Vaši firmě a především Vám moc poděkovat za vedení dokumentace k bezpečnosti práce a především za přípravu naší firmy ke kontrole zajištění bezpečnosti práce ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj.

Vzhledem k Vaší profesionální práci a Vaším pokynům a doporučením kontrola proběhla bez závad.

Moc děkuji a zdravím.
Ing.Zdeněk Preissler-PREISS,s.r.o.

Víte, že…

  • je povinností zaměstnavatele je zajistit firemního lékaře, který bude poskytovat pracovnělékařskou službu PLS?

Naši partneři


| Nahoru ↑