BEHYP s.r.o., bezpečnost a hygiena práce, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava-Zábřeh, tel.: 603 180 583, email: info@behyp.cz

Provádíme tyto činnosti v oblasti bezpečnosti práce (BOZP)

  • AUDITY systému bezpečnosti práce dle mezinárodních standardů
  • ŠKOLENÍ bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • PRACOVNÍ RIZIKA, vyhledávání a hodnocení
  • RIZIKOVÉ FAKTORY, kategorizace prací
  • VNITŘNÍ SMĚRNICE, předpisy a pokyny bezpečnosti práce
  • PRACOVNÍ ÚRAZY, metodická pomoc při jejich objasnění a odškodnění
  • DOHLED A DOZOR v oblastni bezpečnosti práce
  • PROVOZNÍ DOKUMENTACE bezpečnosti práce dle aktuálních předpisů
  • PORADENSTVÍ A KONZULTACE s profesionálním přístupem

Místem, kde všechny služby nabízíme je Ostrava a celý Moravskoslezský kraj. Dalším významným městem, kde firma na trhu působí, je hlavní město Praha.

Auditor systému bezpečnosti práce dle mezinárodních standardů SMBOZP

V rámci spolupráce jsme pro Vás odborně připraveni provést ve Vaši firmě BEZPEČNOSTNÍ AUDIT SMBOZP. Jedná se o audit první stranou. Zavedení systému BOZP (SMBOZP) dle normy ISO 45001:2018 (ČSN ISO 45001:2018) je uznáván ve všech zemích.

Tento systém SMBOZP dle ISO 45001:2018 (ČSN ISO 45001:2018) je možno certifikovat nezávislým certifikačním akreditovaným orgánem. Certifikát ověření SMBOZP dle požadavků ISO 45001:2018 (ČSN ISO 45001:2018) pro organizaci je uznávaným platným mezinárodním standardem.

Pojištění našich služeb

Jistotu a bezpečí umocňuje pojištění odpovědnosti za případnou škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním odborných služeb BOZP.

Společnost BEHYP s.r.o. je pojištěna u největší pojišťovací instituce v České republice, České pojišťovny a.s.

Spolupráce s naši firmou je tedy dále jištěna tímto nadstandardním pojištěním, které eliminuje možná rizika a ochrání nás i Vás.

Chcete vědět více? Kontaktujte nás.

Kniha o bezpečnosti práce

Nabízíme Vám praktickou a odbornou publikaci o bezpečnosti práce:

Kniha o bezpečnosti práce
Podrobnosti o knize

Víte, že…

  • je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům vstupní a periodické školení (1x ročně) o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

Naši partneři


| Nahoru ↑