BEHYP s.r.o., bezpečnost a hygiena práce, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava-Zábřeh, tel.: 603 180 583, email: info@behyp.cz

Provádíme tyto činnosti v oblasti bezpečnosti práce (BOZP)

  • AUDITY systému bezpečnosti práce dle mezinárodních standardů
  • ŠKOLENÍ bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • PRACOVNÍ RIZIKA, vyhledávání a hodnocení
  • RIZIKOVÉ FAKTORY, kategorizace prací
  • VNITŘNÍ SMĚRNICE, předpisy a pokyny bezpečnosti práce
  • PRACOVNÍ ÚRAZY, metodická pomoc při jejich objasnění a odškodnění
  • DOHLED A DOZOR v oblastni bezpečnosti práce
  • PROVOZNÍ DOKUMENTACE bezpečnosti práce dle aktuálních předpisů
  • PORADENSTVÍ A KONZULTACE s profesionálním přístupem

Místem, kde všechny služby nabízíme je Ostrava a celý Moravskoslezský kraj. Dalším významným městem, kde firma na trhu působí, je hlavní město Praha.

Reference

Vážený pane Jařabáči, tímto chci Vaši firmě a především Vám moc poděkovat za vedení dokumentace k bezpečnosti práce a především za přípravu naší firmy ke kontrole zajištění bezpečnosti práce ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj.

Vzhledem k Vaší profesionální práci a Vaším pokynům a doporučením kontrola proběhla bez závad.

Moc děkuji a zdravím.
Ing.Zdeněk Preissler-PREISS,s.r.o.

Chcete vědět více? Kontaktujte nás.

Kniha o bezpečnosti práce

Nabízíme Vám praktickou a odbornou publikaci o bezpečnosti práce:

Kniha o bezpečnosti práce
Podrobnosti o knize

Víte, že…

  • jednou z povinností je provést takzvanou kategorizaci prací?

Naši partneři


| Nahoru ↑