BEHYP s.r.o., bezpečnost a hygiena práce, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava-Zábřeh, tel.: 603 180 583, email: info@behyp.cz

O společnosti BEHYP s.r.o.

Založení společnosti

Zakladatelé společnosti BEHYP s.r.o. se problematikou bezpečnosti práce, její hygienou  a také ergonomií začali zabývat již v roce 1998, a to v rámci zaměstnání v již neexistujícím podniku Elektrotelevizní služba. Privatizace zmíněného podniku dopomohla zaměstnancům k realizaci myšlenky věnovat se této oblasti nadále, avšak již jako spolupracující podnikající fyzické osoby. V roce 2009 pak v rámci rozvoje podniku, jednak co do počtu zaměstnanců, rovněž i co do působnosti na trhu, došlo k přeměně právní formy podnikání na společnost  s ručením omezeným. Vznikla tedy společnost BEHYP s.r.o.

Obecně lze soudit, že od roku 2009 až doposud se firma dále rozvíjí, přičemž je kladen větší důraz na oblast marketingu a managementu, rovněž ale i na oblast rozšiřování služeb  v odborných a poradenských činnostech, jež je firma schopná zajišťovat svým zákazníkům. Místem, kde jsou komplexní služby prováděny je Ostrava a celý Moravskoslezský kraj. Dalším významným městem, kde firma na trhu působí, je hlavní město Praha.

Nabídka komplexních služeb

V současné době je společnost BEHYP s.r.o. schopna poskytovat své služby komplexně, nejen v bezprostřední blízkosti sídla firmy, ale taktéž ve vzdálenějších městech jako je Olomouc, Praha a podobně.  Firma v průběhu celého roku zajišťuje školení zaměstnanců i vedoucích pracovníků z oblasti BOZP a PO a jejich znalosti poté ověří testem, vede veškerou ze zákona vyplývající dokumentaci, přičemž samozřejmostí je pak i jejich aktualizace v závislosti na změnách zákonů, zákonných vyhlášek a podobně. Dále průběžně provádí kontroly dodržování BOZP a PO na pracovištích (Ostrava, Praha) z těchto kontrol vyhotovuje zápisy, řeší a sepisuje veškeré pracovní úrazy a především všem subjektům poskytuje odborné poradenství (podrobný výčet našich služeb v sekci nabídka služeb).

Od roku 2007 vlastní firma oprávnění k provádění interních auditů systému z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systému ochrany životního prostředí a systému kvality. (veškerá osvědčení, certifikáty v sekci oprávnění k činnosti)

V případě dotazů či zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat. Na spolupráci s Vámi se těší celý kolektiv společnosti BEHYP s.r.o.

Karel  Jařabáč a kolektiv

Chcete vědět více? Kontaktujte nás.

Kniha o bezpečnosti práce

Nabízíme Vám praktickou a odbornou publikaci o bezpečnosti práce:

Kniha o bezpečnosti práce
Podrobnosti o knize

Víte, že…

  • je zaměstnavatel povinen provádět roční prověrku BOZP na svém pracovišti s cílem zhodnocení úrovně BOZP?

Odborná způsobilost

Osvědčení PO

Osvědčení
Zvětšit

Certifikát BOZP

Osvědčení
Zvětšit

Osvědčení auditora SMBOZP

Osvědčení auditor
Zvětšit

Osvědčení auditora QMS

Osvědčení auditor QMS
Zvětšit

Osvědčení auditora EMS

Osvědčení auditor EMS
Zvětšit

Naši partneři


| Nahoru ↑