BEHYP s.r.o., bezpečnost a hygiena práce, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava-Zábřeh, tel.: 603 180 583, email: info@behyp.cz

Kontaktní informace

Karel Jařabáč

BEHYP s.r.o.
Kpt. Vajdy 3046/2 (hotel VISTA)
Najdete nás zde
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 28567862, DIČ: CZ28567862
Společnost je zapsaná v OR vedeného KS v Ostravě, oddíl C, vložka 32369.

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2700788328/2010

Mobilní telefon: 603 180 583
E-mail: info@behyp.cz

Rádi Vám podáme odborné informace, abyste splnili alespoň ty nejdůležitější právní a ostatní předpisy BOZP nutné pro bezproblémový chod Vaší firmy a mohli jste klidně a bezpečně pracovat, bez újmy a poškození na zdraví.

Karel Jařabáč, DBA, MBA
jednatel společnosti

 • diplomovaný manažer DBA
 • diplomovaný a certifikovaný manažer MBA
 • auditor systémů kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce
 • osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti BOZP
  (v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. )
 • technik požární ochrany
  (v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. )

Kniha o bezpečnosti práce

Nabízíme Vám praktickou a odbornou publikaci o bezpečnosti práce:

Kniha o bezpečnosti práce
Podrobnosti o knize

Víte, že…

 • je zaměstnavatel povinen zajistit si odborně způsobilou osobu k prevenci rizik BOZP, tzn. kvalifikovaného bezpečnostního technika?
 • je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům vstupní a periodické školení (1x ročně) o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?
 • je nutné provádět opatření, která vyplynula z vyhledání pracovních rizik, případně i z kategorizace prací - rizikových faktorů?

Naši partneři


| Nahoru ↑