BEHYP s.r.o., bezpečnost a hygiena práce, U studia 33, Ostrava-Zábřeh, tel.: 603 180 583, email: info@behyp.cz

Kontaktní informace

Karel Jařabáč

BEHYP s.r.o.
U studia 2654/33 (SOU stavební)
Najdete nás zde
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 28567862, DIČ: CZ28567862
Společnost je zapsaná v OR vedeného KS v Ostravě, oddíl C, vložka 32369.

Telefon: 597 494 205
Mobilní telefon: 603 180 583
E-mail: info@behyp.cz

Rádi Vám podáme odborné informace, abyste splnili alespoň ty nejdůležitější právní a ostatní předpisy BOZP nutné pro bezproblémový chod Vaší firmy a mohli jste klidně a bezpečně pracovat, bez újmy a poškození na zdraví.

Karel Jařabáč, DBA, MBA
jednatel společnosti

 • diplomovaný manažer DBA
 • diplomovaný a certifikovaný manažer MBA
 • auditor systémů kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce
 • osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti BOZP
  (v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. )
 • technik požární ochrany
  (v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. )

Kniha o bezpečnosti práce

Nabízíme Vám praktickou a odbornou publikaci o bezpečnosti práce.

Kniha o bezpečnosti práce
Podrobnosti o knize

Víte, že…

 • zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika")?
 • každý zaměstnavatel je povinen zajistit si odborně způsobilou osobu k prevenci rizik, tzn. kvalifikovaného bezpečnostního technika?
 • je nezbytné vytvořit vhodnou organizaci k zajištění BOZP včetně závodní preventivní péče a systému zajištění bezpečnosti technických zařízení ?

Naši partneři


| Nahoru ↑